Hlídej.eu - CCTV kamery,EZS

(CCTV – Closed Circuit Television, uzavřený televizní okruh) je užití kamer ke sledování prostor,k zobrazování záběrů z kamer na monitorech a archivaci
natočených záběrů. Tolik citace z Wikipedie.
Kamerové systémy však již dávno nemusí být "uzavřené". Naprostá většina moderních záznamových zařízení, disponuje připojením k počítačové síti (ethernetu).


Analogový systém
Skládá se z analogových kamer, připojených zpravidla koaxiálním kabelem do záznamového zařízení. Dřívější analogová záznamová zařízení, nahradily digitální
záznamová zařízení, tzv. DVR, se záznamem na pevný disk, s možností archivace přes USB.
Sledování živého obrazu, případně záznamu je možné buď na lokálně připojeném monitoru, případně vzdáleně přes ethernet. Výhodou analogového systému
je dnes snad pouze nižší pořizovací cena, kdežto nevýhod je celá řada. Za všechny zmiňme velkou náchylnost na rušení souběžnými sítěmi, omezené rozlišení
dané normou PAL (NTSC), omezená vzdálenost kamer od záznamového zařízení.


IP kamerový systém
Funguje na principu počítačové sítě. IP kamery jsou připojeny ethernetovým (FTP,UTP) kabelem do switche nebo routeru. Po tomto kabelu mohou být i napájeny.
Další možností, jak připojit kameru do sítě, je využití optických vláken či bezdrátové technologie WiFi. Síťové záznamové zařízení, tzv. NVR, může být umístěno
kdekoliv v síti. Další záloha záznamu může probíhat na paměťovou kartu přímo v kameře, pokud to příslušný model umožňuje. Sledování živého obrazu je možné
dle síťových nastavení jak v místní síti, tak přes internet, buď připojením přímo ke kameře, nebo k příslušnému NVR.
Výhody IP kamerového systému jsou:
- snadná rozšiřitelnost, možnost využití WiFi, a u malých systémů též stávající síťové infrastruktury
- vysoké rozlišení kamer - neustále zdokonalovaná technologie
- možnost vedení signálu a napájení jedním kabelem (PoE do cca 70m)
- žádné interference (rušení v obraze)
- možnost sledování živého obrazu / záznamu přes mobilní telefon nebo tablet
Nevýhodou pak může být nutná základní znalost počítačových sítí (pokud si chceme systém instalovat sami), a občasné problémy s kompatibilitou kamer a NVR.
Pokud se chceme problémům s kompatibilitou zcela vyhnout, doporučuji nakupovat kamery i NVR od jednoho výrobce. Nezřídka v tomto případě dostaneme
dohledový software zcela zdarma.

Top Hikvision